ISHCHENKO.PRO

Атмалогія
сучасна прикладна наука про світ і людину

Ця концепція світобудови, побудована на міждисциплінарному синтезі і систематизації знань. Атмалогія об'єднує в собі гуманітарний і природно – науковий підхід.

Атмалогія

Сучасна прикладна наука про світ і людину

Що ми знаємо про цю реальність? 

Лише те, що можемо побачити своїми очима, почути, спробувати на смак, відчути запах і на дотик. Наші органи відчуттів подають сигнали до головного мозку, який тлумачить отриману інформацію та перетворює нервовий імпульс в тривимірне зображення подібно голограмі. 

Сучасна наука давно доказала, що світ кожного з нас — проекція нашого мозку. Він унікальний: зберігає в собі десятки тисяч сигналів та здатний миттєво розпізнати їх, обирая відповідну програму з пам'яті. Процес схожий на завантаження потрібних файлів із жорсткого диска. По суті, ми живемо у віртуальній реальності, а, значить, життя можна порівняти з великою комп'ютерною грою. Якщо це так, то виникають закономірні запитання:

 • Хто ж сконструював цей світ і за якими законами він функціонує? ​
 • Що за сила змушує битися наші серця?
 • Хто в цій грі “Я” і в чому сенс цієї гри?
 • Ким і які програми вже встановлені на наші “комп'ютери”?
 • Які з них потребують оновлення?
 • ​Чи є серед них “антивірус” і як він справляється з деструктивними програмами і тими, які гальмують наш розвиток?

Атмалогія прикладна міждисциплінарна область знань, спрямована на систематизацію та об'єднання понять про структуру особистості, сенсу людського життя і способи впливу на долю. Атмалогія поєднує в собі гуманітарний і природничо-науковий підхід. 

Термін “Атмалогія” походить від двох слів: “атман” (санскр. Ātman) — вище “Я”, самість, дух; “логос” (від грец. Λόγος) — слово як творчий початок, слово Боже, думка, сенс, поняття, число, знання. Дослівний переклад —  “Знання суті”.

Атмалогія визначає концепцію світобудови, засновану на синкретичному поєднанні різноманітних напрямків: сучасної психології та психотерапії, філософії, нейропсихології, ембріології, квантової фізики, астрофізики, математики, епігенетики, духовних практик Сходу та Заходу, шаманізму і древніх трактатів про будову світу й існування людей різних народів. Місцем об'єднання даних областей знань в атмології є квантова механіка і квантова фізики. Остання — розділ теоретичної фізики, в якому вивчаються квантово-механічні та квантово-польові системи та закони їхнього руху. 

Мотивування для створення даної концепції, як всеосяжного знання про світ і людину в ньому, стало бажання показати наші Дім як ціле, логічне явище, в якому можна отримати відповіді на запитання: як влаштований світ, хто ми, в чому сенс життя, як управляти реальністю та долею. поєднуючи релігійні, наукові та містичні світогляди в цілісну мозаїку, ми бачимо: система більше суми частин, що її складають.

Прикладним методом Атмалогії є метод “Деконструкції Матриці Долі” — це набір технік та інструментів трансформації особистості та її життя, що допомагають людині розібратися зі своїми проблемами і відкритися свободі. 

Deconstruction (від лат. de “назад” і constructio “будую”; “переосмислення”; в буквальному переклады “розбудова” розбудувати побудоване та перебудувати його заново; іншими словами розібрати й відтворити заново) одне з понять основних компонентів феноменологічного методу сучаної філософії та мистецтва, запропоноване М. Хайдегером, введене у науковий підхід Ж. Лаканом і теоретично обгрунтоване Ж. Дерідом.

Основні техніки ДМД це:

 • Айвіжинг
 • Сеанси АТМАХІЛІНГУ
 • “Модульна рекреація”
 • Робота з метафоричними картами
 • SPARK
 • Тренінг “Відродження”
 • Містерії

Кайтен-сесії (по-китайски ієрогліфи 回天 “змінити обертання неба — повернути несправну ситуацію (переробити); по-японски 回天 — “воля небес” та “ті, що змінюють долю”).

Кайтен-сесії проводяться в індивідуальному і груповому форматах по особистим та груповим запитам. Груповий формат здійснюється з провідниками чи командою атмологів.

Провідник — учасник своєї чи іншої людини кайтен-сесії. Провідник, за допомогою налаштування на систему людини, зчитує її та констатує перепис і зміну конфігурації програми, на якій базується заявлена тема та її контексти.

Роль провідника і його функції:

 • знаходиться в “нульовій точці” — неупереджений, відкритий, добрий, “Той, що дивиться з серця”;
 • рідер (той, що читає);
 • фракталірує (розбирає на фрактали);
 • рерайтер (переписує);
 • констатує;
 • свідчить.

Робота з клієнтом протягом однієї сесії проходить одразу на всіх планах його буття: фізичному, енергетичному, емоційному, ментальному; рівнях особистого та родового досвіду та програмному, який складається з усіх попередніх пластів.

У процесі роботи людині вдається звільнити заблоковані емоції, почути свої бажання та побачити шляхи їх реалізації. Дитячі, особисті та родові травми, не пережитий досвід минулого, сценарії з обмеженнями, енергетичні впливи, з яких складаються деструктивні та руйнівні програми, піддаються розпаковці й архівуванню, за рахунок виявлення ключового заряду. Людина знаходить відповіді на свої запитання, починає радіти, повертає смак життя, відновлює зв'язки з ресурсами і, найголовніше, формує стійкий зв'язок зі своїм “Я”. 

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ АТМОЛОГА

Професійна ідентичність це результат професійного самовизначення індивіда, який усвідомлює професію як призначення, ототожнення себе зі своєю справою; він відчуває себе представником професійного товариства. Професійна ідентичність слугує показником професіоналізму. Дорогі атмологи, я допоможу вам формувати свою профідентичність.

Хто такий атмолог? Атмолог спеціаліст з перетворення систем, частиною яких є людина: індивідуальних (особистість, її організм, відосини, діяльність, тенденції та якості), сімейних, родових, бізнес, політичних, економічних. 

Як відбувається перетворення? За рахунок процесу деконструкції. Деконструкція неупереджене спостереження і розбір системи з ціллю пошуку та виявлення базових внутрішньосистемних протиріч, що призвели до порушення принципів буття. В результаті деконструкції відбувається звільнення заблокованої внутрішньосистемної енергії, що активізує в системі аутопоез.

 Аутопоез (аутопойезис, автопоезис) др.грец. ауто означає “сам”, поезис створення, виробництво термін, виведений на початку 1970-х років читійськими вченими У Матураною й Ф. Варелою, означає самобудівництво, самовиробництво, реплікацію живих створінь, зокрема людини, які відрізняються тим, що їхня організація породжує як продукт їх самих без розподілу на виробника і продукт.

Деконструкція від лат. de “зверху донизу назад” і constructio “спорудження”, “переосмислення”) з виявленням больових точок сеттинга, “тіньових сторін” життя. Деконструкція — це механічний розбір на складові частини й аналіз їх походження з метою зрозуміти, як працює ціле.

У М. Хайденгера деконструкція один із основних компонентів феноменологічного метода. Фено́мен — термін, в загальному сенсі означає явище, дане в чуттєвому спогляданні. Це рідкісний факт, те, що важко осягнути, але можливо описати.

У деконструкції мова йде не стільки про руйнування, скільки про реконструкцію заради осягнення того, як була сконструйована цілісність з метою виявлення прихованого сенсу та відновлення істинного буття. Деконструкція розбирає об’єкт до моменту, коли розкриваються його ймовірні протиріччя між ідеями, на яких він заснований. Основні об’єкти деконструкції: знак, письмо, мова, текст, контекст, читання, метафора, несвідоме тощо.

Як принцип філософії в роботах Гуселя та особливо Хайдегера це процедура “вслуховування” у трансцендентальний голос буття, як присутності (світ presence) та світ людського існування. На думку Ж. Деріда, деконструкція це рух досвіду, відкритого абсолютному майбутньому прийдешнього.

 

 

стартував набір групи!

1 рівень: 15-24 вересня 2019 Туреччина

Рівні навчання
Перша ступінь
Вартість:
1200 Eur

Перший ступінь присвячена системним основам життєвої грамотності і набуття базових інструментів Атмалогіі, що дозволяють працювати для себе, а також з клієнтами в індивідуальному і груповому форматах.

Програма курсу "Атмалогія", Перший ступінь

 • Теоретичні основи Амалогіі.
 • Пристрій Всесвіту (голографічності, фрактальность, час, паралельні реальності, поле ...)
 • Етапи розвитку душі. Етапи формування особистості. Зв'язок особистого, родового і карми.
 • Матриця Долі (МС) і її формування в процесі онто, фило і кармагенеза.
 • Все навколо - наше дзеркало. Правила комунікації внутрішньої і зовнішньої реальності. Формування програм і динамік. Види програм.
 • Карта системних місць.
 • Деконструкція Матриці Долі техніки і інструменти.
 • Поняття запиту, наміри і доручення на роботу.
 • Принципи, правила, обмеження.
 • Кайтен-сесії як базовий інструмент деконструкції Матриці Долі.
 • Робота з підлоговими якорями.
 • Техніка та алгоритм (розпакування і енерго-інфофайла, техніка відшарування і зняття контекстних нашарувань, робота з колективними та індивідуальними файлами).
 • Ритуали кайтен-сесій ( «Визнання важкого», «упокоївся незаархівірований досвід», «Мистецтво розставання», «Техніка повернення частин душі», «Робота з внутрішнім дитиною» ...)
 • Базові закони функціонування системи і наслідки їх порушень (приналежність, ієрархія, баланс «брати-давати», лояльності, переплетення, виключення, зміщення ...)
 • Генограма і геносоціограмми як базовий інструмент системної роботи.
 • Розстановка кореневих динамік (мускульний тест, алгоритм пошуку і виявлення ключових зарядів кореневої динаміки, техніки та інструменти ...)
 • Особливості роботи з дитячо-батьківськими відносинами (прихильності, перервані потоки; сепарація ...)
 • Особливості роботи з партнерськими відносинами (незавершені зв'язку, татусеві дочки і мамині сини ...)
 • Техніка «Айвіжінг». Можливості та обмеження. Основи активної візуалізації. Медитація «Квітка»; «Міст»; «Поляна» ...
 • Робота з метафоричними картами, колода OH.
 • Роль заступників і двійників. Чистота і безпека.
 • Техніки та інтервенції в польовій роботі. Каталептичного рука, «відшарування», поклони, що дозволяють фрази.
 • Використання спектрів різних частот і їх вплив на систему. Молитви, мантри, звуки природи.
 • Формати роботи: «Внутрішня сім'я»; "Я та я"; «Я і Життя (Бог»; «Явна і прихована тема»; «Розстановка проблеми»; «Наближення до мети»; «Розстановка дива» ...
 • Відпрацювання технік в індивідуальному консультуванні і малих групах 3-5-ть чоловік.
 • Демонстраційні роботи, повні і демоверсії; робота в загальних групах; медитації, Шерінг, сесії «питань і відповідей».
Згорнути

Після навчання на 1 рівні «Атмалогіі» ви отримаєте:

 • основи Атмалогіі - знання про Вище Я;
 • базові знання про будову всесвіту, людської системі і законах її функціонування;
 • володіння інструментом генограмми, кайтен-сесій, розстановка-кореневих динамік, айвіжінгом, метафоричними картами; вміння працювати з фігурками, підлоговими якорями;
 • вміння вирішувати свої особисті запити і запити інших людей в різних сферах життя (дитячо-батьківські, особисті відносини, гроші, кар'єра, духовний розвиток) і на всіх рівнях (внутриличностном, індивідуальному, родовому, реікарнаціонном);
 • Уміння працювати з енергоінформаційними впливами.
Згорнути
Друга щабель
Вартість:
1600Eur

Другий ступінь дозволить знайти всю глибину знань, умінь і навичок для роботи з програмами, що формують структуру особистості і Матрицю Долі.

Програма курсу "Атмалогія", Друга ступінь

 • Поняття "Атман".
 • Спектральні розстановки (поняття: спектр, контур, двійник, проекція, аутопоез, ейфоніческое рух ...)
 • Структура людської системи. Тіло, розум, почуття, Душа, Атман, Параатман.
 • "Вчителі", "Наставники-Куратори" і їх роль в житті особистості.
 • Рід, профіль особистості, кармічна завдання, завдання душі, завдання життя.
 • BIOS. Робота з центром базової прошивки і центром придбаних навичок.
 • Родова система як джерело ресурсних енергетичних та інформаційних програм для вирішення задач душі. Проблема як можливість вирішення завдання душі.
 • Робота з внутрілічностнимі структурами. Особливості роботи з симптомом.
 • Формування групи професійних "рідери".
 • Формат «розум / почуття / тіло» відповідно до заявленої темою.
 • Робота з виборами. Види тетралем.
 • Шкалирование ...
 • Особливі теми і особливі долі.
 • Тема життя й смерті.
 • Травма втрати, ЕКО, інцести, залежно, магічні ритуали, психічні розлади.
 • Техніка билатеральной стимуляції для швидкої опрацювання особистих травм.
 • Особливості роботи з темою «Призначення», «Гроші», «Сексуальність» ... SPARK. Вибір тем та особливості роботи.
 • Етап планування. Базові перинатальні матриці. Тренінг «Відродження»
 • Потоковий коридор долі.
 • Робота з наслідками енергетичних впливів (прокляття, псування, контракти, вербальні самонаведённие програми, клятви, зарікання ..)
 • Техніки формування реальності.
 • Демонстраційні роботи, повні і демоверсії; робота в групах; медитації, Шерінг, сесії «питань і відповідей».
Згорнути

Після навчання на 2 рівні «Атмалогіі» ви отримуєте:

 • знання про Вище Я, Атман, Параатман;
 • взаємодія з базовими і спеціальними спектрами;
 • активація спеціальних спектрів: Рапе, Частоти Світу ...
 • можливість працювати спеціальними інструментами: SPARK, Містерія, техніка "Шкалирование", тренінг "Відродження" та "Переродження" ...
 • вміння вирішувати свої особисті запити і запити інших людей в різних сферах життя: «Призначення», «Гроші», «Сексуальність» ...
 • можливість працювати з майбутнім.
Згорнути
Кому підходить дане навчання

всім фахівцям допомагають професій, які бажають розширити свій професійний інструментарій

фахівцям з будь-якої галузі знань, яким необхідно приймати вірні рішення у своїй професійній діяльності і ефективно просуватися по життєвому шляху

людям, які самостійно хочуть поліпшити якість свого життя за допомогою польової і спектральної роботи

всім тим, хто прагне до саморозвитку, самопізнання і відкритий для нових знань і технік

Реєстрація

Програма складається з двох блоків по десять днів, що становить 240 академічних годин теорії, практики і супервізії

Заповніть поля для реєстрації на курс навчання:

*
*